Vaak gestelde vragen

Wat houdt NTC-onderwijs in?

In het algemeen kent NTC- onderwijs een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Daarom wordt, op basis van doelstellingen, onderscheid gemaakt in drie NTC 'richtingen': Richting 1, 2 en 3.

NTC 1 bereidt leerlingen voor op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal. Bij deze leerlingen is Nederlands over het algemeen de (dominante) taal in de thuissituatie. Daarnaast spreken ze op Cults Primary School Engels als schooltaal.

NTC 2 heeft als doel het Nederlands zo goed mogelijk op peil te houden, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. De achterstand in Nederlands t.o.v. de Nederlandse jaargroep kan oplopen tot 2 jaar. Het NTC programma is er op gericht om iedere leerling op een zo hoog mogelijk niveau van de Nederlandse taal te brengen.

NTC 3 is Nederlands als vreemde taal. Deze kinderen spreken thuis geen Nederlands en beheersen de Nederlandse taal niet of nauwelijks.


Wat is het doel van NTC op Cults Primary School?

Het doel van het NTC-onderwijs op Cults Primary School is om een aansluiting met het onderwijs in Nederland mogelijk te maken. Dit doen we door toe te werken naar de kerndoelen, die zijn vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Die doelen hebben betrekking op de taalgebieden: mondelinge taalvaardigheid, spelling, woordenschat, stellen, begrijpend lezen en taalbeschouwing. Bovendien zorgen wij ervoor dat de leerlingen ook hun Nederlandse identiteit kunnen ontwikkelen.


Wanneer worden de lessen gegeven?

De 1 uur durende lessen worden gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag. In overleg met de Cults Primary School klassen leerkracht wordt de beste tijd uitgezocht waarop een leerling NTC lessen kan volgen onder schooltijd.


Voor welke kinderen zijn de lessen bedoeld?

Op Cults Primary School worden de NTC richtingen 1 en 2 aangeboden. De lessen zijn voor kinderen die thuis uitsluitend of voornamelijk Nederlands spreken. Het Nederlands wordt gegeven als moedertaal onderwijs. Differentiatie vindt plaats in de verschillende leeftijds groepen. Een kind krijgt dus zoveel mogelijk onderwijs op maat. Bij de aanname wordt het Nederlandse taalniveau van het kind bepaald en daarmee of het geplaatst wordt in Richting 1 of Richting 2. Het niveau wordt bepaald aan de hand van het onderwijskundig rapport van de vorige school.

.

2020 © Nederlandse Taal Aberdeen

Ontwerpen door Laurens van Oorschot