Missie
Nederlandse Wereldburgers

Onze missie is om - binnen het onderwijsaanbod van Cults Primary School - de leerlingen die deelnemen aan de NTC lessen ook hun eigen Nederlandse identiteit te laten ontwikkelen.

In ons leerstofaanbod werken we toe naar de kerndoelen, zoals deze zijn geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal voor het basisonderwijs. Wij streven ernaar om de Nederlandse lessen zoveel als mogelijk te integreren in het dagelijkse programma van Cults Primary School (CPS).

Nederlandse Taal en Cultuur voor het Basisonderwijs (NTC - BO) voor groep 3 t/m 8

De NTC- afdeling volgt het Nederlandse taalcurriculum voor het Basisonderwijs en geeft leerlingen de mogelijkheid om terug te keren naar het onderwijs in Nederland.

We verzorgen een programma voor Richting 1 en Richting 2 leerlingen (zie FAQ). Er is ruimte om leerlingen met een taalachterstand te helpen.

De NTC lessen zijn volledig geintegreerd in het dagelijkse onderwijs programma van Cults Primary School en zijn verspreid over drie dagen - 1 uur per dag.

De nieuwste Nederlandse methoden: Taalactief en de Leessleutel worden gebruikt. Voor de Cultuurlessen maken we gebruik van de methode: (Neder) Land in zicht; van de Stichting NOB. De landelijke CITO toetsen worden ook uitgevoerd.

We hebben een Dutch Base in de Blue Unit van CPS. De lessen worden in kleine groepjes gegeven. Er is een goede keus aan Nederlands lesmateriaal en we hebben een bibliotheek.

In maart 2010 heeft de NTC-afdeling een bezoek gehad van de Nederlandse schoolinspectie. Het rapport ligt ter inzage in de Dutch Base.

Het NTC programma is alleen toegankelijk voor leerlingen van CPS. Informatie over Cults primary School is te vinden op: www.cultsprimary.aberdeen.sch.uk

NTC - leerkracht: Marleen Grimmer (bevoegd leerkracht Basisonderwijs)
Kosten: op aanvraag.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: Marleen Grimmer
Email: nt.aberdeen@gmail.com


Vergelijkings tabel:
LEEFTIJD PO Schotland
6 - 7 groep 3 Primary 2
7 - 8 groep 4 Primary 3
8 - 9 groep 5 Primary 4
9 - 10 groep 6 Primary 5
10 - 11 groep 7 Primary 6
11 - 12 groep 8 Primary 7

In Nederland loopt de schoolleeftijd van 1 oktober tot 1 oktober. In Schotland is dit van 1 maart tot 1 maart.

2020 © Nederlandse Taal Aberdeen

Ontwerpen door Laurens van Oorschot